Data Tumbuhan

Jeruju Putih (Acanthus ilicifolius)

Jeruju Putih/ Daruju
(Acanthus ilicifolius)
ACANTHACEAE


  • Turut dikenali sebagai Daruju, Sea Holly, Holly-leaved Mangrove, Lao shu le.
  • Habitat asal : Paya bakau.

No comments: