Data Tumbuhan

Temu Pauh (Curcuma amada)

Temu Pauh/ Mango Ginger
(Curcuma amada)
ZINGIBERACEAE

No comments: