Data Tumbuhan

Senduduk Ungu (Melastoma malabathricum)

Senduduk Ungu 
(Melastoma malabathricum)
MELASTOMACEAE

No comments: