Data Tumbuhan

Temu Emas (Curcuma spp.)

Temu Emas
(Curcuma spp.)
ZINGIBERACEAE

Lengkuas Genting (Alpinia conchigera)

 Lengkuas Genting
 (Alpinia conchigera)
 ZINGIBERACEAE