Data Tumbuhan

Halia Bara (Zingiber officinale var. rubrum)

Halia Bara 
 (Zingiber officinale var. rubrum
 ZINGIBERACEAE